Produktinformasjon

Me leverer:Murstein:

Murdjupn:

Snittdjupn:

Ca tonn/pr.m2:

Antall m2 pr. 31 tonn:

Liten maskinstein

20 - 50 cm

0,35 m

0,98 tonn

28 - 32 m2

Mellom stor maskinstein

40 - 60 cm

0,5 m

1,4 tonn

22 - 24 m2

Stor maskinstein

60 - 150 cm

1,1 m

2,97 tonn

8 - 12 m2

2. sortering stor maskinstein

50 - 150 cm

1 m

2,8 tonn

10 - 12 m2

Fyllmassar:

Sprengstein

Sortert fyllmassar

Knuste massar

Steinsand

Veggrus

Pukk

Singel

Strøsand

Fylitt