Startside

Velkommen til Voss Stein AS.

 

I Grauo-berget på Voss har det frå gamalt av vore teke ut naturstein til ulike føremål.

Etter at brotet ikkje har vore i drift sidan 1970 åra, starta me i 2000 opp att uttak av naturstein.

Voss Stein AS står for uttak og omsetning av natursteinen.

 

Kontakt informasjon:

 

  • Besøks adresse:
  • Voss Stein AS
  • Bjørkemoen 46
  • 5709 Voss

 

  • E-mail: post@voss-stein.no

 

  • Telefon:
  • 56530200

 

  • Mobil:
  • 46407053